چرا دموکراسی غربی را قبول نداریم؟

چرا دموکراسی غربی را قبول نداریم؟

نویسنده: admin - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

چرا اسلام دمکراسی غربی را قبول ندارد؟ در جامعه شناسی در مقوله جامعه دو نظریه مطرح است :یکی اصالت فرد (فردگرایی) و دوم اصالت اجتماع(جامعه گرایی)در بینش فردگرایی خواسته های فرد و تمایلات او اصل است ولو این که این اصل به جامعه زیان وارد سازد مگر در صورتی که به حقوق فرد دیگری تجاوز شود در آن صورت فقط جلوی آزادی فرد گرفته می شود و در جامعه گرایی اصل جامعه است و سیستم تشکیلاتی اجنماع است که تعیین کننده است و همه چیز باید بر اساس مصلحت جامعه صورت گیرد ولو این که برای افراد زیان آور باشد و فقط در صورتی یک اقدام اجتماعی متوقف و تعطیل می شود که با مصالح جامعه تضاد وتباین داشته باشد . اما در اسلام جامعه و فردگرایی هر دو مکد نظر است و باید لحاظ شود و مصلحت هر دو باید در نظر گرفته شود ولی در مواقع و مقاطع تضاد اسلام الویت ئ تقدم را به جامعه داده است ،چون در اسلام عدالت یکی از محورهای اصلی است لذا حقوق افراد را در هر جامعه محترم می شمارد ولی در فرضیه فرد گرایی حقوق جامعه تضییع می شود چون افراد می توانند با عملکرد ناهنجار و زشت خود فساد و تباهی را به جامعه منتقل نمایند و در پندار جامعه گرایی حقوق افراد پایمال نی شود و آزادی های مشروع انسانها از آنان سلب می گردد ،چون کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی هر دو روش به سود انسانها نیست زیرا ره آورد و فرایند این گونه اندیشه و پیارده شدن آن موجب پیدایش عقده های روانی و بیهوده گرایی و یأس از زندگی و سرانجام شیوع و رواج خودکشی است ،چنانچه درصد آن را در کشورهای اروپایی فردگرا و کشورهای کمونیستی جامعه گرا بیشتر از کشورهای پایبند به معتقدات اسلامی می بینیم ولی در جامعه های اسلامی با همه ی مشکلات اقتصادی که معلول تخلف از قوانین اسلام است ، شاهد روانهای آرام و مطمئن و دور از اضطراب و تشویش هستیم، دمکراسی غربی بر پایه فرد گرایی پایه ریزی شده و اکنون شاهد پی آمد شوم فروپاشی خانواده ها و اضطرابات روحی و روانی در آن جوامع هستیم و این وضعیت برخلاف منظور و هدف ادیان آسمانی و به خصوص اسلام است که همانا آرام بخش روانها و اطمینان بخش دلهاست چنانچه در قرآن مجید آمده « الابذکرالله تطمئن القلوب» آگاه باشید که دلها آرام گیرد به ذکر خدا ، به همین علت است اسلام ، دمکراسیغربی را قبول ندارد و آن را به زیان بشریت می داند. برگرفته از کتاب چرا جلد دوم صفحه ۲۴ و ۲۵ نوشته حضرت آیت الله مجد