چرا تبیعض در فتاوای مجتهدان نسبت به زن وجود دارد ؟

چرا تبیعض در فتاوای مجتهدان نسبت به زن وجود دارد ؟

نویسنده: admin - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

چرا تبیعض در فتاوای مجتهدان نسبت به زن وجود دارد ؟                                                                   آیا مرد سالاری در گذشته به طور ناخودآگاه در آن تاثیر نداشته است ؟ در بشر دو کشش و تمایل وجود دارد و آن کشش فطری و کشش عقلی است . تمایلات فطری غریزی نیرومندتر از عقلی است چون درک فطری لذت بدون واسطه و سریع است ولی درک مسائل عقلی احساس کامیابی باواسطه و کند است ،مثلاً انسان با بکارگیری غرائز بلافاصله اثرات آن را احساس می¬کند ولی در درک عقلانی باید فلسفه و مقدمه¬ای مطرح کند و بگوید چون احسان از انسان کاری زیبنده است پس باید آن را بکار گیریم و ستم از انسان زشت است ،پس باید از آن دوری گزینیم و نیز بکارگیری تمایلات غریزی و فطری همراه لذت است ولی در موضوعات عقلی بطور مطلق نیست ،پس به تنهایی عقل نمی¬تواند دربرابر فطریات مقاومت کند بلکه در صوزتی توان مقابله را دارد که به بعد عقلانی از دریچه اعتقادات مذهبی که برخاسته از وحی و الهامات الهی است کمک و مساعدت شود. تاثیرگذاری سنتها و عادته در انسان از مقوله و آثار فطرت و غریزه است و این اثرگذاری قهری ناخود آگاه در انسانهایی که فطرت و غرائز در آنها و عقل منهایی وحی وجود دارد قطعی و مسلم است ولی افرادی که خود را به وسیله وحی الهی و اعتقادات مذهبی تقویت کرده¬اند بی¬تاثیر است در آنها عقل بر فطرت و غریزه غلبه می¬کند. پایه و اساس فتوای مجتهدان در مسائل فقهی اگر فقط کتاب و سنت و عقل و اجماع بود سنتهای ملی و رسومات ریشه دار مردمی می¬توانست در نظریه و فتاوای فقها اثر بگذارد ولی با توجه به این که از شرایط پذیرش فتوای مجتهد یکی عدالت است ، و عدالت عبارت است از داشتن دین و اعتقادات مذهبی است به قدری که جلوی او را از هرگونه خطا و گناهی بگیرد پس در مراجع تقلید و فقهای اسلامی وجود اعتقادات دینی آن هم در حدی که موجب پیدایش ملکه عدالت در آنها شود مانع تاثیرگذاری رسومات و آداب و رفتار جامعه در نظریه و فتوای آنان می¬باشد پس چنین نتیجه می¬گیریم که سنت مردسالاری در گذشته هرگز تاثیری در فتاوای مجتهدان و قهای اسلام نسبت به حقوق زن و مرد نداشته و ندارد ، و مختلف بودن فتاوای مراجع نسبت به مرد و زن تبعیض نیست بلکه تفاوت است و آن بر پایه و اساس تفاوت جسمی و روحی زن ومرد می¬باشد. و اگر به طور مساوی بود نسبت به آنها ستم بود و تحمل خیلی از چیزهایی که برای مردان واجب است برای زنان مشقت بار بود مانند وجوب پرداخت نفقه و شرکت در جهاز و …