چرا زنان در حال نماز باید بدن را بپوشانند در صورتی که خدا به همه محرم است ؟

چرا زنان در حال نماز باید بدن را بپوشانند در صورتی که خدا به همه محرم است ؟

نویسنده: admin - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

چرا زنان در حال نماز باید بدن را بپوشانند در صورتی که خدا به همه محرم است ؟

هر انسانی به تناسب جنس و نژاد دارای امتیازاتی است که آن  از نظر شخص دارنده ارزش است و طبیعتاً انسان متمایل به ارائه به آن ارزشها و خصوصیات به دیگران است و این اشتیاق به نشان دادن زیباییها به خاطرلذتی است که از آن می­برد ، مثلاً یک زیبا رخ از این که دیگران از زیبایی و جذابیت او لذت می­برند شاد است ، چه بسا در اشخاصی لذت خودنمایی بیش از تماشای زیبایی دیگران برایشان لذت بخش باشد ، وجود این خوی و خصلت موجب دو فرآیند و بازتاب می­شود یکی غفلت از دیگران و خود اندیشی و خود ثنایی و خود بینی ، و دوم بازماندن از اندیشیدن درباره مصالح جامعه و وظایف انسانی ، در هر انسانی عوامل جذب و جلب نظرها بیشتر باشد تمایل به خودنمایی فزونتر است و آنچه که مسلم است این است که عوامل و موجبات جلب توجه دیگران در خانمها بیشتر از مردان می­باشد و به همین دلیل میل به خودنمایی و خود آرایی در آنها نیز از مردان بیشتر می­باشد یکی از ارکان و اصول عبادت توجه و خلوص و خضوع است و شخص عابد و پرستشگر باید خود را فراموش نماید و در حال عبادت از خود گرایی به دور و غرق در توجه به خدا باشد ، لازمه تحقق این چنین حضوری فراهم نمودن زمینه و شرایط مناسب آن است و بهترین راه برای رسیدن به آن پوشانیدن عوامل جذب از دیدگان است و تنها در آن صورت است که اندیشه خودنمایی جای خویش را به خداگرایی می­دهد به همین دلیل خانمی که صورت خود را کاملاً با چادر می­پوشاند خود را نیازمند آرایش نمی­بیند ولی اگر بخواهد بدون حجاب در جامعه حضور پیدا کند در آن صورت از موی سر تا ناخن پا خود را محتاج آرایش می­بیند ، به همین خاطر است که باید در نماز مردان عورتین خود و زنان تمام بدن خویش را به جز گردی صورت و دستها  تا مچ را بپوشانند . پس لزوم پوشانیدن بدن خانم­ها هنگام نماز به خاطر این نیست که خداوند نامحرم است بلکه برای ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت حضور قلب و خضوع و خشوع در نماز است .

« برگرفته از کتاب چرا – ج دوم ص۱۸۳»