چرا هنگام نماز باید به سمت قبله بایستیم ؟مگر خداوند در کعبه است و جای دیگر نیست؟

چرا هنگام نماز باید به سمت قبله بایستیم ؟مگر خداوند در کعبه است و جای دیگر نیست؟

نویسنده: admin - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

چرا هنگام نماز باید به سمت قبله بایستیم ؟مگر خداوند در کعبه است و جای دیگر نیست؟

هر گونه عمل عبادی دارای دو چهره است : یکی بعد ارتباط با خداوند ، دوم  بعد جذب و جلب آثار مثبت آن برای زندگی دنیا و آخرت انسان ، در بعد عبادی و پرستش و ارتباط با خدا واسطه هایی وجود دارند که عنایت و توجه خداوند به آنها بیشتر از دیگر پدیده هاست ، وقتی انسان برای نزدیکی با خدا متوجه آن واسطه ها می­شود در نهایت توجه خدا را به خود جلب کرده ، زیرا قداست آن چیزهای مقدس و پرستش و عبادت بنده که آن نیز مقدس است موجب لطف و عنایت بیشتر خداوند می­گردد و همین توجه فزونتر موجبات استجابت دعا و قبولی عبادت را بیشتر فراهم می­کند ، یکی از مکانهای مقدس کعبه است به همین علت نماز به جانب آن به مقبولیت نزدیکتر است و همچنین قداست کعبه و فرا رو گرفتن آن در هنگام عبادت از نظر روحی و روانی باعث القا و تلقین نزدیکی به خدا می­شود و همین ثصور موجب پیدایش خلوص و خضوع بیشتر در عبادت کننده می­گردد و خلوص و خشوع نیز زمینه قبولی عبادت و نزدیکی به خداوند را فراهم می­کند و در بعد جذب و جلب منافع و آثار مثبت و مفید عبادت در زندگی انسان نیز توجه به یک نقطه و تمرکز توجه میلیاردها مسلمان هنگام نماز به یک جهت و به یک مرکز به نام کعبه دارای قداست و احترام است ، موجب اتحاد و وحدت می­شود، وحدت زیربنای ترقی و رشد ملتها و امتها است و در فرآیند این اتحاد، مسلمین از هرگونه خطری مصون مانده و راه رشد و تکامل و پیشرفت را خواهند پیمود . پس با این برهان و دلیل عقلی نماز باید به جانب قبله برگزار شود ، والا خداوند تعالی در همه جا حضور دارد ولی در کعبه با عنایت خاص بیشتری حاضر است.

                                          « برگرفته از کتاب چرا جلد دوم صفحه ۱۸۲» �n~{��